Εκπαίδευση Διερμηνέων

Η ΜΕΤΑδραση, προκειμένου να αντιμετωπίσει την έλλειψη υπηρεσιών διερμηνείας, δραστηριοποιείται από το 2010 στην εκπαίδευση διερμηνέων, μέσω της δημιουργίας ολοκληρωμένου πακέτου εκπαίδευσης και πιστοποίησης διερμηνέων και της διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων με σκοπό την δημιουργία μιας «δεξαμενής» διερμηνέων.

Συγκεκριμένα, η ΜΕΤΑδραση ακολουθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, που στόχο έχει την πληρέστερη δυνατή κατάρτιση των συμμετεχόντων στην παροχή διερμηνείας, κυρίως στο χώρο του ασύλου, αλλά και σε άλλους τομείς όπου συναντώνται αντίστοιχες ανάγκες. Τα σεμινάρια οργανώνονται σύμφωνα με τις γλωσσικές ανάγκες διερμηνείας και διεξάγονται σε εθελοντική βάση.

Το Σεμινάριο Επιμόρφωσης Διερμηνέων ολοκληρώνεται στο πλαίσιο δεκαήμερης εκπαίδευσης, η οποία πραγματοποιείται στα γραφεία της οργάνωσης, ενώ ακολουθούν γραπτές και προφορικές εξετάσεις, με στόχο την απόκτηση της πιστοποίησης επάρκειας για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και την ένταξη των διερμηνέων στο Μητρώο Διερμηνέων της Οργάνωσης.
 
Η ΜΕΤΑδραση έχει εκπονήσει «Κώδικα Δεοντολογίας» ο οποίος δεσμεύει τους συνεργάτες της και έχει υιοθετήσει σύστημα εποπτείας και αξιολόγησης των διερμηνέων.
 
Η επάρκεια του διερμηνέα έχει ισχύ ενός έτους. Μετά τη λήξη της επάρκειας, ο διερμηνέας επαναξιολογείται ως προς το επίπεδο παροχής υπηρεσιών του σε σχέση με την εκπαίδευση που έχει λάβει και το βαθμό βελτίωσής του σε σχέση με τις όποιες αδυναμίες έχουν καταγραφεί. Κατά τη διάρκεια του έτους, διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα εξειδικευμένοι κύκλοι μαθημάτων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των ήδη υπαρχόντων διερμηνέων.

Το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο διερμηνέων ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2010. Τα σεμινάρια είναι εντατικά και διαρκούν 10 ημέρες. Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 28 σεμινάρια κατάρτισης διερμηνέων, ένα εκ των οποίων πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα. Έως τα τέλη του Ιουνίου 2014 έχουν συμμετάσχει στα σεμινάρια 568 άτομα.
 
Το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις κυμαίνεται μεταξύ 40–50%. Έως σήμερα, έχουν αποκτήσει την επάρκεια διερμηνέα πάνω από 274 άτομα, σε 30 γλώσσες και διαλέκτους: Αγγλικά, Αλβανικά, Αμχαρικά (Αμαρίνια), Αραβικά, Βερβερικά, Γαλλικά, Γεωργιανά, Ισπανικά, Κινέζικα, Κιρμαντζί (Κουρδικά), Λινγκάλα, Μολδαβικά, Μπενγκάλι, Νταρί, Ουκρανικά, Ουρντού, Παντζαμπί, Παστό, Πορτογαλικά, Ποτουάρι, Ρώσικα, Σινχάλα, Σομαλικά, Σορανί (Κουρδικά), Σουαχίλι, Ταμίλ, Τιγκρίνια, Τούρκικα, Φαρσί και Χίντι.
 
Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι δωρεάν. Η ανακοίνωση κάθε νέου σεμιναρίου αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΜΕΤΑδρασης καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περίπου 1 εβδομάδα πριν την έναρξή του.